Systemy przeciwpożarowe.

kontakt@itpol.pl

Oferujemy kompleksowe zabezpiecznie przeciwko pożarom wywołanym wewnątrz budynków. Zaprojektujemy rozmieszczenie oraz zainstalujemy kompleks czujników, zraszaczy, gaśnic oraz innych urządzeń niezbędnych do zażegnania zagrożenia.


  • Optyczne Czujki Dymu,
  • Progowe Czujki Temperatury,
  • Oprogramowanie Wspomagające Konfigurowanie i Obsługę Serwisową Central,
  • Izolatory Zwarć,
  • Adaptery Linii Bocznej,
  • Ręczne Ostrzegacze Pożarowe,
  • Moduły Adresowe,
  • Adresowalne Centrale Systemów Wczesnego Wykrywania Pożaru,
  • Inne Akcesoria.

telefon (+48) 535 581 930

do góry