outsourcing informatyczny

kontakt@itpol.pl

Zwykle dotyczy to zadań pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu. Współcześnie bardzo często outsource'owane są usługi ochroniarskie, prawnicze, informatyczne, księgowe, rekrutacyjne, wynajem pracowników (outosourcing personalny), utrzymywanie czystości itd. Niektóre firmy idą znacznie dalej, outsource'ując np. support lub część produkcji. Wśród dużych zachodnich koncernów rozpowszechniła się praktyka outsource'owania znacznej części produkcji do krajów o tańszej sile roboczej, zwłaszcza do krajów azjatyckich – szczególną popularnością cieszą się usługi firm hinduskich.


Najczęstszą przyczyną wprowadzania praktyk outsourcingowych jest chęć obniżenia kosztów i uniknięcia sytuacji korupcjogennych. W przypadku gdy outsourcing okazał się błędną decyzją biznesową firmy realizują projekty insourcingowe.


Termin ten używany jest niezgodnie, jednak głównie outsourcing postrzegany jest jako zlecenia funkcji biznesowych zewnętrznemu dostawcy. Tak więc jest to związek pomiędzy kontrahentami. Na czym polega różnica pomiędzy zwykłą relacją, a relacją outsourcową? Otóż w normalnych powiązaniach zleceniodawca wydaje instrukcje wykonawcy co powinno być zrealizowane. Natomiast istotą outsourcingu jest rezultat jaki oczekuje zlecający, gdzie reszta czynności pozostaje w zupełności w gestii zleceniobiorcy. Jeżeli zastanawiacie się jaki jest tego skutek to odpowiedź jest bardzo prosta. Celem outsourcing jest zwiększenie efektywności funkocjonowania firmy oraz oszczędność czasu i środków do zrealizowania swoich potrzeb.


Poprzez wykorzystanie outsourcingu można również uzyskać cele motywujące, następuje wtedy obiektywna ocena wyników ekonomicznych, upowrzechnienie myślenia i działania ekonomicznego. Dlatego postawiliśmy na rozwój i wprowadziliśmy outsourcing it do naszych usług informatycznych.

telefon (+48) 535 581 930

do góry